Ko darīt, ja TV dekoders nereaģē uz pulti?

Pārliecinies, vai pults darbojas – iespējams, ir nepieciešams nomainīt baterijas. Ja pults darbojas un sūta informāciju TV dekoderam, uz TV dekodera displeja, nospiežot pults taustiņus, iedegsies sarkanā lampiņa. Ja TV dekodera pults darbojas, bet TV dekoders nereaģē, atvieno un no jauna pievieno TV dekoderu elektrobarošanai.