Ko darīt, ja attēls ekrānā apstājas vai parādās melns ekrāns?

Atvieno un no jauna pievieno TV dekoderu elektrobarošanai. Notiks sistēmas pārlāde un darbība atjaunosies. Gadījumā, ja TV dekodera restarts nelīdz, uz mirkli atvieno no elektrobarošanas gan interneta modemu, gan TV dekoderu.