Kā saslēgt TV dekoderu ar televizoru?

TV HDMI kabeļa vienu galu iespraud TV dekodera HDMI ligzdā, otru – televizora HDMI ligzdā. Ja izmanto SCART kabeli, vienu SCART kabeļa galu iespraud TV dekodera SCART ligzdā, otru - televizora SCART ligzdā.