Kā pieslēgt 1188 TV?

1. TV HDMI kabeļa vienu galu iespraudi TV dekodera HDMI ligzdā, otru – televizora HDMI ligzdā.

2. Ethernet vada vienu galu pievieno optiskā modema tīkla ligzdā Nr. 2 vai Nr.3, otru galu – TV dekodera Ethernet ligzdā.

3. TV dekodera barošanas bloku pieslēdziet dekoderim un pie elektrības.

Kad TV dekoders ir pieslēgts, uz tā paneļa jāiedegas sarkanai lampiņai. Ieslēdz televizoru un ar dekodera pulti ieslēdz TV dekoderu. Ekrānā parādīsies ielādes signāls, kas nozīmē, ka 1188 TV pakalpojums tiek aktivizēts.