Kāds ir automātiskā maksājuma norēķinu periods?

Norēķinu periods tiek skaitīts no pakalpojuma pieteikšanas datuma līdz nākamā kalendārā mēneša attiecīgā datuma iepriekšējam datumam. Piemēram, ja pakalpojuma pieteikšanas datums bija 17. februāris, tad pirmais norēķinu periods ir no 17. februāra līdz 16. martam. Katru nākamo norēķinu periodu skaita līdz nākamā kalendārā mēneša attiecīgā datuma iepriekšējam datumam. Ja nākošais kalendārais mēnesis ir īsāks,  tad līdz nākamā kalendārā mēneša pēdējam datumam. Piemēram, ja kārtējā norēķina perioda pirmā diena bija 31. marts, tad nākamā norēķinu perioda pirmā diena būs 30. aprīlis.