Ko darīt, ja nedarbojas optiskais modems (nedeg neviens indikators)?

  1. Pārbaudi, vai elektrības vads nav atvienojies no modema.
  2. Pārbaudi, vai nav bojāta elektrības rozete, pieslēdzot rozetei citu elektroierīci.