Ko darīt, ja internets atslēdzas?

  1. Nepieciešams restartēt optisko modemu (atvienot no elektrības uz 10 sekundēm un tad pievienot atpakaļ).
  2. Nepieciešams restartēt datoru un maršrutētāju/komutatoru, ja tādi ir uzstādīti.
  3. Nepieciešams pārliecināties, vai visi kabeļi ir savienoti pareizi un vai savienojumi ir stingri iestiprināti attiecīgajās ligzdās. Iespējams, kāds kabelis ir atvienojies.